top of page

Privacybeleid van De Zeevonk

 

1. Wat hebben we nodig

 

Ons Beleid Bescherming Persoonsgegevens regelt het gebruik en de opslag van uw gegevens. Deze privacyverklaring beschrijft welke maatregelen er worden genomen om de bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen zoals voorgeschreven in de General Data Protection Regulation.

De Zeevonk is een Verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens die u (betrokkene) ons levert. We verzamelen de volgende soorten gegevens van u:

- Naam en voornaam kind
- Naam en voornaam ouder(s)
- Adres (straat, nummer, postcode, gemeente/stad)
- E-mailadres ouder(s en kind)
- telefoonnummer ouder(s)
- leeftijd en schoooljaar van kind

2. Waarom hebben we uw gegevens nodig

 

Alle persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor het uitoefenen van onze activiteiten. Dit ligt in lijn met artikel 6 van de GDPR die het gerechtvaardigd belang van de verwerkingsverantwoordelijke omschrijft.

We hebben uw persoonsgegeven nodig om u de volgende diensten te leveren:

 •  ledenadministratie: de organisatie registreert persoonsgegevens van haar leden voor het  bijhouden van het wettelijk verplicht ledenregister

 •  leden informeren: de organisatie registreert persoonsgegevens van haar gewone en toegetreden leden en sympathisanten zodat ze hen op de hoogte kan houden over de interne werking en activiteiten (o.a. nieuwsbrieven via e-mail of post)

 •  activiteiten: de organisatie registreert persoonsgegeven voor de organisatie van activiteiten en registratie van betaling.

 •  gebruikerslijsten: de organisatie registreert persoonsgegevens van de gebruikers voor het aanbod van de organisatie

 •  vrijwilligersovereenkomsten: de organisatie registreert persoonsgegevens van haar vrijwilligers om te voldoen aan de vrijwilligerswetgeving

 •  leveranciersboekhouding: de organisatie registreert persoonsgegeven van de leveranciers voor de betaling van facturen en de correcte verwerking in de boekhouding


3. Digitale Media

 

Onze website www.dezeevonk.be maakt gebruik van cookies en vergelijkbare technologie. Cookies zorgen ervoor dat uw surfcomfort bij het bezoeken van onze website verhoogt. Bvb niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. U kan zelf beslissen of u al dan niet met uw browers de cookies accepteert. Het niet accepteren kan de website minder optimaal laten functioneren.
De Zeevonk beschikt over een pagina op Facebook. Dit platform wordt enkel gebruikt voor communicatie in functie van activiteiten. U bent als betrokkene vrij om al dan niet onze sociale media platformen te volgen.

 

4. Wat doen we met uw gegevens

 

Uw persoonsgegevens worden verwerkt in het secretariaat van De Zeevonk, Ollevierslaan 48 bus 0202, 8630 Veurne, gevestigd in Belgie. Hosting en opslag van uw gegevens vindt plaats in Google Drive welke GDPR-Compiant is.
Geen derde partij leveranciers hebben toegang tot uw gegevens, tenzij dat specifiek vereist is bij wet of noodzakelijk is voor het subsidiedossier van de lokale overheid.

5. Hoe lang bewaren we uw gegevens

 

Wij bewaren uw persoonsgegevens tot het einde van het 2de kalenderjaar van het lopende werkjaar (vb. werkjaar 2023-2024 -> gegevens worden bewaard tot eind 2024). Na deze periode, zullen uw persoonsgegevens onomkeerbaar worden vernietigd.

6. Minimale gegevensverwerking

 

De persoonsgegevens die wij verzamelen zijn correct en dienen enkel voor onze doeleinden. We beperken onze verzameling van uw persoonlijke gegevens tot een minimum hoeveelheid dewelke nodig is voor een vlotte werking.

7. Automatische verwerking & profiling

 

De Zeevonk doet niet aan profiling, tevens gebeurt er geen volledige automatische verwerking van uw persoonsgebonden gegevens die een profiel schetsen van de betrokkene.

8. Wat zijn uw rechten?

 

Uw rechten als betrokkene zijn;

 • Recht op inzage

 • Recht op wijziging van gegevens

 • Recht op gegevenswissing

 • Recht op dataoverdracht

 • Recht van bezwaar

 • Recht op beperking van de verwerking

 

In het geval dat u een klacht heeft over hoe wij uw persoonsgegevens hebben behandeld, neem dan contact op met de verantwoordelijke voor de privacy via luc.de.prycker@gmail.com of schriftelijk naar:

Luc De Prycker
Iepersteenweg 53
8630 Veurne

Onze voorzitter/privacyverantwoordelijke zal uw klacht bekijken en samenwerken met u om de zaak op te lossen.


Indien u nog steeds vindt dat uw persoonsgegevens niet juist zijn behandeld volgens de wet, neemt u dan contact op met de Privacy Commissie – Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, T: 0032 2 274 48 00 of commission@privacycommission.be en dient u een klacht in bij hen.

zv_new.png

PRIVACYBELEID

bottom of page